Za hranicí

Za okraj Charvátské Nové Vsi byly vystěhovány tři romské rodiny, do provizoria holobytů zařízených z objektu bývalého kravína. Několik místností se společnými toaletami, nefunkční sprchy, voda pouze studená, užitková...Prostor kravína a přilehlé louky je obehnán plotem se zbytky ostnatého drátu, několikrát denně kontrolováno správcem za doprovodu psa.

Za hranicí / Beyond the border

Foto_1_zahranici
Foto_2_zahranici
Foto_3_zahranici
Foto_4_zahranici
Foto_5_zahranici
Foto_6_zahranici
Foto_7_zahranici
Foto_8_zahranici
Foto_9_zahranici
Foto_10_zahranici
Foto_11_zahranici
Foto_12_zahranici
Foto_13_zahranici
Foto_14_zahranici
Foto_15_zahranici
Foto_16_zahranici